Bieži uzdotie jautajumi: Produktu atgriešana

Produktu atgriešana

Produktu bezmaksas atgriešana
Produktu atgriešana ir vienkarša un bez maksas.

Produktu atgriešanas noteikumi
Pec pasutijuma sanemšanas 14 dienu laika varat to nosutit atpakal. Varat nosutit atpakal vai nu visu pasutijumu, vai ari ta dalu.
Produktiem ir jabut jauniem, nelietotiem, un tiem japievieno originalais iesainojums un piederumi.
Lai iegutu plašaku informaciju, skatiet musu PRODUKTU ATGRIEŠANAS POLITIKU.

Atgriešanas pieprasijuma procedura
Ja velaties atgriezt pasutijumu, ludzu, sazinieties ar Nikon veikala klientu apkalpošanas dienestu, lai iesniegtu atgriešanas pieprasijumu un iegutu RMA numuru.

Pastav divi produktu atgriešanas veidi:
- Atgriešanai paredzeto produktu varat nodot tuvakaja pasta nodala, kur to parnems musu logistikas partneris Cycleon.
- Varat vienoties, lai Cycleon parnem pasutijumu jums izdeviga vieta.
- Atgriežot produktus, parliecinieties, ka tie ir rupigi iesainoti, un izmantojiet originalo iesainojumu. Ludzu, parliecinieties, ka uz iesainojuma ir skaidri redzama produktu atgriešanas uzlime un nav nosegta vai bojata adrese un svitru kodi.
- Cycleon nosutis produktus uz musu noliktavu, kur tiks veikta parbaude atbilstoši jusu atgriešanas pieprasijumam un atgriešanas politikai, kuras vadlinijas ir izklastitas musu noteikumos un nosacijumos. Ja parbaudes bus veiksmigas, tiks uzsakts naudas atmaksas process. Ja parbaudes nebus veiksmigas, ar jums sazinasies Nikon veikala klientu apkalpošanas dienesta darbinieki, lai noskaidrotu problemu.

Par tadu produktu atgriešanu, kas neatbilst musu noteikumos un nosacijumos izklastitajam politikam (piemeram, nepilna komplektacija vai trukst piederumu), tiks ietureta soda nauda, attiecigi parrekinot atmaksajamas naudas summu.

Naudas atmaksa produktu atgriešanas del

Visi atgrieztie produkti tiek parbauditi, lai parliecinatos, ka netrukst produktu dalu vai piederumu. Ja parbaude bus veiksmiga, par to tiks informets Nikon veikala klientu apkalpošanas dienests un tiks uzsakts naudas atmaksas process. Tiks informets ari musu maksašanas pakalpojumu sniedzejs, un nauda tiks parskaitita uz jusu kontu. Pec atgriezto produktu pienemšanas mes cenšamies parskaitit naudu, cik atri vien iespejams. Lai iegutu plašaku informaciju, ludzu, skatiet NOTEIKUMUS UN NOSACIJUMUS.

Produktu atgriešana, neieverojot noteikumus un nosacijumus

Ja atgrieztas preces neatbilst musu noteikumos un nosacijumos izklastitajam politikam, tas netiks pienemtas, un ar jums sazinasies Nikon veikala klientu apkalpošanas dienesta darbinieki.

Pasutijuma (daleja) atcelšana

Ja uzskatat, ka, pasutot produktu, esat pielavis kludu, un velaties atcelt pasutijumu, varat to atcelt, kamer tas nav nosutits. Vai var atcelt dalu pasutijuma?
Varat atcelt visu pasutijumu vai ta dalu.

Kads ir pasutijuma atcelšanas beigu terminš?
Pasutijumus vai pasutijuma rindas var atcelt tikai lidz bridim, kad tas tiek apstiprinatas (t.i., pirms nosutišanas iesainošanai un pirms tiek pieškirts statuss Tiek sagatavots nosutišanai). Ja esat nokavejis, jums jagaida, lidz sanemsiet pasutijumu, un pec tam jaatgriež nevajadzigie produkti. Lai iegutu plašaku informaciju, skatiet bieži uzdoto jautajumu sadalu, kur ietverta informacija par ATGRIEŠANU.

Ka var atcelt pasutijumu?
Ja velaties atcelt pasutijumu vai ta dalu, ludzu, sazinieties ar Nikon veikala klientu apkalpošanas dienestu, un jums tiks sniegta nepieciešama informacija.

Maksajuma atcelšana
Ja velaties atcelt pasutijumu vai ta dalu, Nikon veikala klientu apkalpošanas dienesta darbinieki nosutis musu maksašanas pakalpojumu sniedzejam (Ogone) atcelšanas pieprasijumu. Pilnigas atcelšanas gadijuma maksajums tiks anulets un nauda netiks iekaseta. Dalejas pasutijuma atcelšanas gadijuma pec jauna pasutijuma nosutišanas tiks atbilstoši atjauninata naudas summa, kas tika ietureta no jusu kreditkartes.

Pasutijuma maina

Kads ir pasutijuma mainas beigu terminš?
Pasutijumu var mainit tikai lidz bridim, kad ta statuss ir apstiprinats (t.i., pirms nosutišanas iesainošanai un pirms tiek pieškirts statuss Tiek sagatavots nosutišanai).

Ka var mainit pasutijumu?
Ja velaties mainit pasutijumu, ludzu, sazinieties ar Nikon veikala klientu apkalpošanas dienestu. Ta darbinieki var mainit jusu pasutijumu talak minetajos gadijumos.
- Ja velaties pievienot pasutijumam jaunus produktus vai palielinat esoša pasutijuma rindas produktu skaitu, klientu apkalpošanas dienesta darbinieki izveidos un veiks jaunu pasutijumu.
- Ja velaties no pasutijuma nonemt kadu produktu vai samazinat esošas pasutijuma rindas produktu skaitu, klientu apkalpošanas dienesta darbinieki mainis pasutijumu un uzsaks dalejas naudas atmaksas procesu.
- Ja velaties mainit personas datus vai piegades adresi, klientu apkalpošanas dienesta darbinieki atjauninas šos datus.
- Ja velaties mainit piegades vai maksajuma veidu, ka rezultata tiktu ieguta lielaka vai mazaka pasutijuma kopeja maksa, klientu apkalpošanas dienesta darbinieki nodrošinas atbilstošas naudas summas ieturešanu no jusu kreditkartes pec nosutišanas.

Pasutijuma atcelšana
Ja velaties atcelt pasutijumu vai ta dalu, Nikon veikala klientu apkalpošanas dienesta darbinieki nosutis musu maksašanas pakalpojumu sniedzejam (Ogone) atcelšanas pieprasijumu. Pilnigas atcelšanas gadijuma maksajums tiks anulets. Dalejas pasutijuma atcelšanas gadijuma pec jauna pasutijuma nosutišanas tiks atbilstoši atjauninata naudas summa, kas tika ietureta no jusu kreditkartes.

Produkts ir bojats, atgriešanas terminš ir beidzies

Ja pasutitie produkti bojati, tacu produktu atgriešanas terminš ir beidzies, ludzu, sazinieties ar Nikon atbalsta dienestu, apmeklejot vietni.

 

 Your previous queries:
Nav atrasts neviens vienums. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz.
ZB1 Rebate Credit Memo